Scrapworld.sk - Váš scrapbookový svet!

Všetky materiály publikované na internetovej stránke scrapworld.sk sú chránené autorským zákonom. Produkty môžu byť chránené ďalšími právami výrobcov. Názvy a označenie výrobkov, výrobcov a spoločností, môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.

Jednotlivé časti webovej stránky scrapworld.sk, ako vlastné fotky produktov, ich popisy a iné, nesmú byť skopírované elektronicky či mechanicky bez súhlasu držiteľa autorských práv.